Browsing Tag

کیمیسیون

استعفای دسته جمعی قهرمانان از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک/// فقط منافع این ۲ نفر

استعفای دسته جمعی قهرمانان از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ فقط منافع این 2 نفر! مرضیه دارابی روز گذشته خبر آمد که تعدادی از اعضای کمیسیون ورزشکاران استعفای خود از حضور در این کمیسیون را به رئیس کمیته ملی المپیک تقدیم کرده…