Browsing Tag

دربی ۹۷

پیامی بنیادی به یحیی برای دربی۹۷

طاهر جمشیدزاده _ خبرنگار : این روزها در فوتبال ملی ایران و باشگاه بزرگ و پر آوازه سرخ پوش پایتخت پوست اندازی و دگردیسی یک بازیکن را در دنیای توپ گرد و مستطیل سبز«وحید امیری» شاهد هستیم؛شاید در فوتبال و سینما باید بیشتر دنبال ستاره گشت و…