Browsing Tag

باشگاه پرسپولیس

عربشاهی در گفت و گو با پیروزی: در پرسپولیس آدم سالم و بزرگ کم نداریم، چرا مدیر نمی شوند؟

بعد از پرونده های فراوانی که موضوع استفاده از بازیکنان خارجی در دو تیم پرسپولیس و استقلال ایجاد کرده، اینطور که پیداست وزارت ورزش تصمیم گرفته که از ورود مجدد خارجی ها به تیم های سرخابی ممانعت کند. در این بین عده ای موافقند و در تمجید…