Browsing Tag

باستانی زنان

چالش راه اندازی ورزش زورخانه ای بانوان!!

مهرعلی باران چشمه چهره شناخته شده مدیریت ورزشی در کشور با اکثریت آرا و با کسب ۲۲ رای در مقابل ۱۹ رای رقیب اصلی خود (مجتبی جوهری )  به عنوان رئیس جدید  فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که ریشه در فرهنگ ما ایرانیان دارد انتخاب شد.