Browsing Tag

اخراج مربیان

بحرانِ تکراری در پرشورها

تراکتور در هفته چهارم لیگ‌برتر، 2بریک مغلوب پیکان شد. فیروز کریمی استعفا داد یا استعفایش دادند، خیلی اهمیت ندارد. او نه اولین و نه آخرین مربی‌ای خواهد بود که خیلی زودتر از حد تصور، نیمکت این تیم را ترک می‌کند. حالا دیگر نزدیک به 3سال و نیم…