خانه روزنامه پرسپولیس جلد روزنامه پیروزی، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

جلد روزنامه پیروزی، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نشریه در تاریخ: فروردین،

1 دیدگاه

شهاب اکراهی ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ - ۸:۰۵ ق.ظ

همیشه با پرسپولیس، در هر شرایطی، فقط سکوت تا شروع لیگ،

پاسخ

برای این مطلب دیدگاه خود را بنویسید