ساکت الهامی به دلیل حفظ نکردن حرمت‌ها و توهین به ارکان اصلی باشگاه نساجی اخراج شده است.

صدور روادید رایگان برای تماشاگران بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر جهت سفر به ایران

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اعلام اینکه صدور روادید برای تماشاچی‌های بازی‌های جام جهانی جهت سفر به ایران رایگان شده است، اظهار کرد: در قطر تورهای مختلفی فعالیت می‌کنند تا در روزهای جام جهانی به ایران بیایند و بازدید کنند.