حواس جمع

ابراهیم فتاحی - خبرنگار: رفتار ما آینده را می‌سازد. البته گاهی ما درست عمل می‌کنیم ولی این رفتار گروهی دیگر است که ممکن است آینده ما را دستخوش تغییر کند یا آینده‌ای ناخوشایند را بسازد که به ما مربوط می‌شود. گاهی هم می‌تواند برعکس این اتفاق…

بحرانِ تکراری در پرشورها

تراکتور در هفته چهارم لیگ‌برتر، 2بریک مغلوب پیکان شد. فیروز کریمی استعفا داد یا استعفایش دادند، خیلی اهمیت ندارد. او نه اولین و نه آخرین مربی‌ای خواهد بود که خیلی زودتر از حد تصور، نیمکت این تیم را ترک می‌کند. حالا دیگر نزدیک به 3سال و نیم…