چرا برای پروژه ورزشی تهران از آمستردام الگوبرداری نکنیم؟

احمد صادقی منتخب ششمین دوره، از دهه پنجاهی های شورای شهر تهران است. کارشناسی ارشد حقوق قضایی و گواهینامه دکترای تخصصی حرفه ای در رشته مدیریت بحران دارد. اواخر اسفند ماه سال 97 بود که صادقی از مدیریت بحران شهرداری تهران رفت و به فعالیت…

یادگارهایی ماندگار به منظور ارائه خدمات ورزشی شایسته به شهروندان معلول و جانباز

در اهداف کلی و مأموریت ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، از "شهروندان" و "ورزش شهروندی" به عنوان دو موضوع اساسی و کلیدی یاد شده و مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است، لذا هر نوع برنامه ریزی و فعالیتی باید با توجه به این نگاه فراگیر و به دور از…

نقش سازمان ورزش شهرداری تهران در حمایت جدی از توسعه ورزش بانوان نگاه خاص تری به فعالیت های ورزشی…

توسعه و ترویج ورزش همگانی در بین پایتخت نشینان که از مهم‌ترین وظیفه سازمان ورزش به عنوان یکی از نهادهای وابسته به شهرداری تهران است، قطعا بدون در نظر گرفتن بانوان به عنوان ستون های اصلی هر خانواده و دختران به عنوان آینده سازان و شاکله اصلی…

دیدار رئیس و دبیر انجمن مدیران رسانه های ورزشی ایران با معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ١٠

مهدي بگلري رئيس و محمد رضا نصرالله زاده دبير انجمن مديران رسانه هاي ورزشي ايران با حضور در ساختمان شهيد غني پور با حميد رضا اللهياري معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ١٠ تهران ديدار و گفت و گو كردند . در اين ديدار ، بگلري ضمن آرزوي…

مدیریت بهره‌برداری مجموعه ها و فضاهای ورزشی یک هنر است

یکی از اهداف اولیه ادغام اداره کل تربیت بدنی و شرکت فرهنگی ورزشی شهر و راه اندازی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیریت بهره‌برداری مجموعه های ورزشی است که شهرداری تهران، مسئولیت آنها را برعهده داشت. در ادامه نیز توسعه ظرفیت فضاهای ورزشی…

فراتر از آمار و ارقام، ایجاد و فراهم نمودن شرایط برای ورزش شهروندی است

سازمان ورزش یکی از نهادهای وابسته به شهرداری تهران است که مهم‌ترین وظیفه آن توسعه و ترویج ورزش همگانی در بین پایتخت نشینان است. در سال های آغازین و با نام اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران فعالیت ها خلاصه می شد در برگزاری مسابقات ورزشی…

یک اتاق فکر قوی؛ نیاز جدی سازمان ورزش شهرداری تهران

در سازمان های ورزشی به خصوص سازمان ورزش شهرداری تهران، اهدافی همچون افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقاء استانداردها در ورزش شهروندی، ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در…