خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی AFC: رویارویی دو غول آسیا با تساوی به پایان رسید