خانه لیگ قهرمانان آسیا AFC درباره تقابل نمایندگان ایران و عربستان تصمیم می گیرد