خانه پرسپولیس در عجیب ترین شب فوتبالی ایران پرسپولیس نفت را برد و به رده دوم رسید
صدر نزدیک است