خانه لیگ برترنقل و انتقالات جانشین رحمتی مشخص شد، تراکتور با درخواست باشگاه یونایی مخالفت کرد