خانه اخبار بیانیه AFC: رای ایران و سایر اعضا به ادامه لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰