خانه اخبار انصاریفرد: توافق در مالزی، یک پیروزی بزرگ برای فوتبال ایران بود/بابت میزبانی در مرحله گروهی تضمین‌ گرفتیم