خانه لیگ قهرمانان آسیا ۶ پرسپولیسی در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰