خانه یک عکس یک خاطره ۱۱ بهمن سالگرد درگذشت آقای گل دربی