خانه پرسپولیس استقلال 0 – 0 پرسپولیس
یک “صفر” کله گنده!