خانه پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا و یک دغدغه ثابت؛ پرسپولیس محکوم است در هر شرایطی به میدان برود؟
یک روز سیل، یک روز کرونا