خانه لیگ برترپدیده یک بدهی 400 هزار دلاری برای شهرخودرو