خانه اخبار همه عراقی‌ها بازی بشار را تماشا می‌کنند
یونس محمود: در فینال آسیا، طرفدار پرسپولیسم