خانه پرسپولیس درباره میلاد سرلک که یکی از بهترین بازیکنان این فصل پرسپولیس بوده
یاقوت سرخ