خانه لیگ برتر گل کهر سیرجان صفر - فولاد صفر
گهر از سقوط و فولاد از سهمیه دور شدند