خانه لیگ برترصنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان یک – گل گهر ۲ / صعود یک پله‌ای کرمانی‌ها