خانه پرسپولیس خلیل زاده برید
گل محمدی: پرسپولیس دشمنان قسم خورده زیادی دارد