خانه پرسپولیس هر تیمی مشکلات ما را داشت زمین و زمان را بهم می‌دوخت
گل محمدی: وزارت ورزش تکلیف مدیریت پرسپولیس را مشخص کند