خانه پرسپولیس ۲ بازیکن از دست دادیم، اما خریدهای خوبی کردیم
گل محمدی: دیدار با التعاون مثل فینال است