خانه پرسپولیس نصف پول جریمه ام را از اکبریان می‌گیرم
گل محمدی: تا آخرین قطره خون برای هدفمان می‌جنگیم