خانه پرسپولیس افتخار می‌کنم زمانی در قائمشهر کار کردم
گل محمدی: با تمام وجود مقابل نساجی بازی می کنیم