خانه پرسپولیس دیگر به ستاره‌های جدا شده فکر نمی‌کنیم
گل محمدی: با تمام وجود فصل بعد هم برای سربلندی پرسپولیس می جنگم