خانه پرسپولیس می توانستیم گلهای بیشتری بزنیم
گل محمدی: بازیکنانم با جان و غیرت بازی کردند