خانه پرسپولیس چهره یک تیم کاملا برتر را داشتیم
گل محمدی:مثل یک قهرمان بازی کردیم