خانه پرسپولیس گل محمدی:فرصت کمی برای هماهنگی داشتیم اما این بازیکنان از جان مایه می‌گذارند