خانه پرسپولیس حرف من یک درخواست دوستانه بود
گل‌‎محمدی: قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشتم