خانه پرسپولیس قطعا بازی راحتی برای ما نیست
گل‌محمدی: ۹۰۰ روز است بازی خانگی نداشته‌ایم