خانه پرسپولیس هنوز کارم در پرسپولیس نیمه تمام است
گل‌محمدی: یک مورد حمایت نداشتیم