خانه پرسپولیس گل‌محمدی: هر تیمی بیشتر داد بزند، داوری به نفع اوست!