خانه پرسپولیس ۱۰۰ میلیارد از AFC طلبکاریم
گل‌محمدی: نگفتم به مهاجم نیاز داریم