خانه پرسپولیس گل‌محمدی: قرار بود صدری پول بدهد ولی استعفا کرد/اشتباهات داوری نباید فقط به سود یک تیم باشد