خانه پرسپولیس خیلی از مواقع تنها بودیم
گل‌محمدی: سخت‌ترین و ارزشمندترین قهرمانی ما بود