خانه پرسپولیس گل‌محمدی: حضور در تیم ملی برایم زود بود/پرسپولیس کمتر از تیم ملی نیست