خانه پرسپولیس گل‌محمدی: بلندی چمن از پیش طراحی شده بود