خانه پرسپولیس گل‌محمدی: برخی انتظار داشتند که برد راحتی بدست آوریم