خانه پرسپولیس قضاوت کرمانشاهی خوب بود
گل‌محمدی: این روند باید تا فینال ادامه داشته باشد