خانه لیگ برترتراکتور گلزنی دژاگه و شجاعی در دیدار تدارکاتی