خانه پرسپولیس آخرين اخبار و اطلاعات از مزايده کارگزار باشگاه پرسپوليس و مشکل پيش‌فروش پيراهن؛
گزینه ترک تشریفات روی میز است