خانه پرسپولیس سرخابی‌ها سرمایه‌داران فقیر
گرشاسبی: مدیرعامل پرسپولیس تکلیفش را روشن کند