خانه لیگ برترذوب‌آهن گردان تا اطلاع ثانوی محروم شد