خانه باشگاه هواداران پرسپولیس با برد مقابل فولاد رکورد خودش را شکست
کپی برابر رفت!