خانه پرسپولیس کنعانی‌زادگان: تداوم اردوهای تیم ملی به آماده سازی ما کمک می‌کند